OUTSOURCING skladištnih operacija Štampa

U vremenu kada je smanjenje operativnih troškova u lancu snabdevanja postalo uslov za opstanak kompanija na tržištu, prepuštanje logistićkih operacija profesionalcima predstavlja značajan korak ka racionalnijem poslovanju.

Logistic Team Sekulić u svom centru u Ugrinovcima klijentima pruža logističku uslugu za robu svih režima skladištenja.

U zadnjem izdanju Poslovne Logistike specijalizovanom časopisu za logistiku vodeći tim LTS-a, objašnjava u čemu je LTS-va prednost i zašto se sve više privrednika odlučuje za outsourcing skladištnih operacija.

Današnji, recesijom opterećeni poslovni procesi navode svakog preduzetnika da iste preispita u domenu njihove produktivnosti tj. ekonomske efikasnosti i po izvršenoj analizi uvidi korake optimiziranja i promena.

Naša predvidjanja i pripreme za proširenjem kapaciteta izgradnjom još jednog većeg logističkog centra, zasnovana su na analizi finansijske strukture troškova u proizvodnoj ili trgovinskoj delatnosti. Prema dobijenim rezultatima, največi udeo u ukupnim troškovima pomenutih delatnosti predstavljaju troškovi logističkih procesa koji se sastoje pre svega od lagerovanja zaliha, distribucije, unutrašnjeg i spoljašnjeg transporta. Navedene činjenice nameću pitanje svakom preduzimaču do koje granice je isplativije samostalno obavljati pomenute delatnosti i snositi troškove istih(make) ili deo tog procesa u okviru jednog logističkog koncepta unajmiti na tržištu(buy).