Latest news

Poll

How did you hear for us?
 
Politika firme PDF Print E-mail

Misija

“Logistic Team Sekulic” - postane regionalni lider u delu skladistne logistike, transporta, spedicije I distribucije - sinonim za pravo partnerstvo.

Moto

Sve na jednom mestu!

Vizija

Zadovoljenje potreba komitenata, zaposlenih i društva u celini.

Poštujući standarde kvaliteta i bezbednosti hrane, poboljsavamo kvalitet usluga kao i asortiman istih koristeći savremenu tehnologiju i znanje.
Naši odnosi sa poslovnim partnerima zasnivaju se na uzajamnom poverenju, pouzdanosti i poštovanju.

Sa zaposlenima stvaramo prijateljski i otvoren odnos, uzimajući u obzir njihove potrebe i očekivanja. Na taj način osiguravamo njihovo zadovoljstvo i identifikaciju sa kompanijom. Ohrabrujemo timski rad, jer verujemo da je to put, da svako doprinese uspehu kompanije svojim profesionalnim znanjem.

Poštujući etičke principe, aktivno učestvujemo u projektima koji doprinose poboljšanju života u zajednicama u kojima radimo.

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI HRANE

Logistic Team Sekulić d.o.o. gradi svoj poslovni uspeh i stalno povećava bezbednost proizvoda koje skladišti i transportuje, kao i zadovoljstvo i motivaciju korisnika i svojih zaposlenih, ispunjavanjem strateških ciljeva:

  • Uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih usluga koje pruža;
  • Razvija i primenjuje HACCP sistem radi postizanja bezbednosti uskladištenih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima, zahtevima korisnika i zahtevima Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969 Rev5.
  • Povećavanje zadovoljstva korisnika ispunjavanjem njihovih zahteva i očekivanja;
  • Dosledna kontrola proizvoda koji se skladište i upravljanje procesima skladištenja, manipulacije i distribucije u skladu sa principima Codex Alimentarius komisije;
  • Primena pravila Dobre higijenske prakse (GHP);
  • Primena pravila Dobre prakse distribucije (GDP);
  • Primena pravila Dobre prakse skladištenja (GSP);
  • Stalno unapređenje radnih uslova, tehnologije rada, kao i lične higijene svih zaposlenih;
  • Stručno osposobljavanje zaposlenih i povećavanje njihove preduzimljivosti i inicijative;
  • Stvaranje, održavanje i unapređivanje korektnih partnerskih odnosa sa dobavljačima.

Ispunjavanjem postavljenih ciljeva, svi zaposleni daju lični doprinos primeni i unapređenju

Sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka - HACCP sistema.

 

logo-smallCopyright © 2007 - 2011 Logistic Team Sekulic Beograd, Serbia  | Design by: WebPortal | Internet Solutions

Reproduction in the whole and parts of this web portal without written consent is prohibite