Carinsko skladište Štampa

Naš cilj da omogućimo našim partnerima da se usredsrede na svoju osnovnu delatnost a nama prepuste transport-distribuciju, carnsko posredovanje-špediciju, carinsko skladište i skladištnu logistiku u potpunosti se ostvaruje.

Naše javno Carinsko skladište sa preko 5000 paletnih mesta sa modernim upravnim sistemom BELWES koji pokriva potrebe skladištenja i kompletnu sledljivost robe za temperaturne režime od normalnog i hladnog lanca (2C -6C) do duboko smrznutog(-25C), preko dela za skladištenje prehambene robe i robe sa životinjiskim poreklom do hemijske robe sa mogucnošću reexporta i sa kompletnim monitoringom i svim standardima(carina, HACCP, GxP, ISO, sledljivost materijala je zagarantovana) bio je za kratko vreme dobro iskorišćen.

Moderna infrastruktura i softverski sistem omogućavaju našim klijentima slobodan i neograničen pristup svim podacima vezanim za lagerovanje i manipulacijom robom. Takodje dodatne funkcije omogućavaju remote negovanje i kontrolu svih podataka o robi koja se nalazi pod carinskim nadzorom (naziv vlasnika robe, tranposrter, vreme kada je stigla roba, broj sažete dekleracije, magacinski broj, broj koleta, naziv artikla...)!

LTS poseduje i otvereno javno carinsko skladište od 2000m2 za skladištenje vozila, prikolica i poluprikolica.