Ciljevi za budućnost Štampa

Politikom kvaliteta definisana je orijentacija i cilj kompanije - postizanje liderske pozicije na domaćem i regionalnom tržištu u pogledu kvaliteta pružanja svojih usluga.

 

Proširenje skladišnih kapaciteta izgradnjom 1-2 slična objekta.

 

Pokretanje projeka uvođenja sistema HACCP - Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka - koji će omogućiti najviše standarde transporta, skladištenja i distribucije prehrambenih proizvoda.

"Logistic Team Sekulic" sertifikovao HACCP i ISO 9001:2008 standarde. Spremno docekujemo 2015g.

Nasi partneri mogu se 100% osloniti na nas!

.