Distribucija Štampa

Domaći Transport i Distribucija

Domaći transport i distribucija je najmladji sektor koji je nastao kao nezaobilazna potreba da svojim partnerima pružimo kompletnu logističku podršku od pripreme, uvoza, carinskog posredovanja, skladištenja i skladištne logistike do otpreme robe - distribucija sa rokom  od 24h do krajnjeg potrošača.

Mi vršimo organizaciju transporta robe za sve destinacije u Srbiji , Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji. 

Pored naše flote, imamo i veliki broj podizodjača  transportera-pravih partnera sa kojima uspešno obavljamo sve, pa čak i najsloženije zahteve naših klijenata. Vršimo distribuciju robe svih temperaturnih režima(od+4C do -25C), hemijske robe, prehambene robe, tehničke...