Istorijat Štampa

Kompanija Logistic Team Sekulić je posledica želje i vizije vlasnika kompanije g-dina Radivoja Sekulića da svojim partnerima pruži kompletnu logističku podršku. Kompanija je nastavak 15-godišnjeg uspešnog rada firme International Transport Sekulić.

International Transport Sekulić je transportno preduzeće specijalizovano za drumski prevoz robe pod kontrolisanim temperaturama: svežeg i zamrznutog voća, povrća, mesa i mesnih prerađevina sa kamionima-hladnjačama širom Evrope.