Transport Štampa

Kompanija pruža usluge transporta robe kako u domaćem tako i u međunarodnom saobraćaju od bilo koje tačke u Evropi do skladišta i destinacija koje odrede naši partneri.

U svojoj floti kompanija poseduje više desetina kamiona tipa "EURO-5" i "EURO-3" marke VOLVO.

Imamo nacionalnu polisu osiguranja robe u međunarodnom transportu od više stotina hiljada dolara!

Posedujemo vise desetina CEMT licenci.

Naše uobičajene destinacije iz Srbije su za Belgiju, Holandiju, Francusku, Nemačku, Italiju, Bugarsku, Mađarsku, Makedoniju kao i za sve ostale zemlje Evropske Unije. Takođe obavljamo i transport unutar zemalja Evropske Unije.

Eskluzivni transporteri smo za Mc&Donalds-Serbia i Mc&Donalds-Makedonija. Transpoteri smo jos za Mondi-Serbia, Henkel&Merima kao i sve nase patrtnere koji skladište robu u nasem logističkom centru u Beogradu.